NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) KREPŠELIS

Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namų būrelius lankantis vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu visus mokslo metus.

Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa.

 

NVŠ krepšelis skiriamas einamiems mokslo metams nuo rugsėjo

1 d. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ dalyvaujančiam vaikui yra 20 eur/mėn. 

 

Sutarties pasirašymas:

1.Visus privalomus sutarties laukus reikia pildyti elektroniniu būdu ir galima pasirašyti elektroniniu parašu. Pasirašytas sutartis siųsti el. paštu nvmoksleiviunamai@gmail.com.

2. Sutarties popierinį variantą galima pasirašyti, atvykus į Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namus.

 

VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MOKSLEIVIŲ

 KŪRYBOS NAMŲ BŪRELIŲ, KURIEMS SKIRTAS

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KREPŠELIS,

 SĄRAŠAS

 

Būrelio pavadinimas Kodas Dalyvių amžius Pastabos
Stalių būrelis 122002024 5-8 kl.
Radioelektronika 120600756 5-8 kl.
Teatras studija „Subjektas“ 120400580 5-8 kl.
Teatras studija „Subjektas“ 120400589 9-12 kl.
Šokiai PM 120301875 5-8 kl.
Dainavimas  120102052 5-8 kl.
Šachmatai 120504237 1-4 kl.
Lietuvių kalba 9-12 kl. 121400960 9-12 kl.
Anglų kalba 1-4 kl. 121400961 1-4 kl.
Gimnastika 12054262 1-4 kl.
Retų menų technologijos 120201156 5-8 kl.
Socialinių įgūdžių ir mokymosi lavinimo 122002032 5-8 kl.
Lietuvių kalba 121400928 1-4 kl.
Šokiai  120301801 1-4 kl.
Keramika 120201164 1-4 kl.
Anglų kalba 121400933 5-8 kl.
Mes, gamta ir gyvūnai 120800384 5-8 kl.
Pradinis 3D modeliavimas 121000962 5-8 kl.
Saugus eismas 120900117 5-8 kl.

 

MOKYMO SUTARTIS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

 

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis telefonu  (85) 267 3692.

 

To Top