Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai įsteigti 1991 spalio 10 d. Moksleivių kūrybos namų kodas 190011385.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Moksleivių kūrybos namų adresas: J. Kupalos g. 8, Vilnius.

 

Moksleivių kūrybos namai yra biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų (jaunuolių) neformalaus ugdymo institucija, besirūpinanti vaikų (jaunimo) popamokine veikla, laisvalaikio organizavimu. Moksleivių kūrybos namuose veikia šiuolaikinių šokių, pramoginių šokių, gimnastikos, muzikos, gitaros, liaudies dainų, edukologijos, anglų bei lietuvių kalbų, matematikos, šachmatų, piešimo, keramikos, retų menų technologijų, teatro, gamtininkų, saugaus eismo, elektronikos, pradinio modeliavimo, stalių būreliai.

 

Moksleivių kūrybos namuose aktyviai vykdoma projektinė, socialinė, prevencinė, kultūrinė, pažintinė veikla. Kvalifikuoti pedagogai padeda visiems, norintiems tobulėti, išbandyti save, susirasti draugų, jaustis svarbiu ir reikalingu. Būrelių nariai kasmet dalyvauja respublikiniuose, Vilniaus miesto bei moksleivių namų organizuojamuose įvairaus pobūdžio renginiuose. Kasmet vyksta vaikų vasaros poilsio stovyklos, įgyvendinamos socialinės programos, organizuojamos išvykos ir ekskursijos.

 

Moksleivių kūrybos namai prieinami visų socialinių sluoksnių vaikams / jaunuoliams, yra atviri naujoms idėjoms ir kintantys pagal poreikius. Mes mielai bendradarbiaujame su kitomis švietimo ir ugdymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir visais, kuriems rūpi vaikų ateitis.

 

IŠ MŪSŲ ISTORIJOS

 

 

 

 

To Top