Priėmimo tvarka ir dokumentai

Norint lankyti būrelį Moksleivių kūrybos namuose, vaiko tėvai ar globėjai turi:

  • pasirašyti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį;
  • susipažinti su priedu dėl duomenų tvarkymo.

Dokumentus pasirašyti galima Moksleivių kūrybos namuose adresu J. Kupalos g. 8, Vilnius

Informacija telefonu  85 267 3692

 

Apmokėjimo tvarka

  • Mokestis už ugdymą mokamas už praėjusį mėnesį atskiru mokėjimu pagal atitinkamam ugdytiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą mokėjimo kvitą.
  • Mokestis už ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Moksleiviams yra galimybė pasinaudoti NVŠ krepšeliu ir lankyti vieną akredituotos programos būrelį Vilniaus mieste nemokamai pagal savivaldybės nustatytas kvotų ribas.

 

Dokumentų tvarkymas internetu

  1. Atsispausdinti Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį, užpildyti, pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu.
  2. Prisegti sveikatos pažymos kopiją (jeigu reikia).
  3. Susipažinti su priedu dėl duomenų tvarkymo.
  4. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą ar paramą ir nori, kad būtų pritaikytos nuolaidos, prisekite tai įrodantį dokumentą.
  5. Dokumentus atsiųsti el. paštu: nvmoksleiviunamai@gmail.com 

 

S U T A R T I S
Parsisiųsti MS WORD formatu

KLIENTO INFORMAVIMAS APIE JO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ, KLIENTO SUTIKIMAS SU ŠIŲ DUOMENŲ TVARKYMU

Parsisiųsti

SUTARTIS NVŠ KREPŠELIUI

Parsisiųsti MS WORD formatu

 

 

 

 

 

 

To Top