Priėmimo tvarka ir dokumentai

Norint lankyti būrelį Moksleivių kūrybos namuose, vaiko tėvai ar globėjai turi pateikti:

 1. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį
 2. Priedą dėl duomenų tvarkymo

Apmokėjimo tvarka

 1. Mokestis už ugdymą mokamas bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:

  LUMINOR bankas, sąsk. Nr. LT 77 4010 0510 0511 2462,

  Gavėjas BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

  Įstaigos kodas 300035837

  Mokėjimo paskirtis – už (vaiko vardas, pavardė) (būrelio pavadinimas) lankymą (mėnesio pavadinimas) mėnesį.

 2. Mokestis už ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos.
 3. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Moksleivių kūrybos namų vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.
 4. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas mažinamas (suderinus su MKN direktore): 50 proc. – jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;
 5. Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų tvarkymas internetu

 1. Atsispausdinti Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį, užpildyti, pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu
 2. Prisegti sveikatos pažymos kopiją (jeigu reikia)
 3. Užpildyti priedą dėl duomenų tvarkymo
 4. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą ar paramą ir nori, kad būtų pritaikytos nuolaidos, prisekite tai įrodantį dokumentą
 5. Dokumentus atsiųsti el. paštu: nvmoksleiviunamai@gmail.com

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2017-08-30 SPRENDIMO NR. 1-1107 „DĖL MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE BEI ATVIRUOSE JAUNIMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2019 m. liepos 24 d.   Nr. 1-146, Vilnius

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE BEI ATVIRUOSE JAUNIMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO 2017 m. Rugpjūčio 30 d. Nr. 1-1107, Vilnius

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 2020-2021 M. M.

 

KLIENTO INFORMAVIMAS APIE JO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ, KLIENTO SUTIKIMAS SU ŠIŲ DUOMENŲ TVARKYMU

 

To Top