Priėmimo tvarka ir dokumentai

Norint lankyti būrelį Moksleivių kūrybos namuose, vaiko tėvai ar globėjai turi pasirašyti:

  • Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį
  • Priedą dėl duomenų tvarkymo

Dokumentus pasirašyti galima Moksleivių kūrybos namuose adresu J. Kupalos g. 8, Vilnius

Informacija telefonu  85 267 3692

 

Apmokėjimo tvarka

  • Mokestis už ugdymą mokamas bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:

LUMINOR bankas, sąsk. Nr. LT77 4010 0510 0511 2462,

Gavėjas BĮ „Skaitlis“

Įstaigos kodas 300035837

Mokėjimo paskirtis – už (vaiko vardas, pavardė) (būrelio pavadinimas) lankymą (mėnesio pavadinimas) mėnesį.

  • Mokestis už ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos.

 

Dokumentų tvarkymas internetu

  1. Atsispausdinti Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį, užpildyti, pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu.
  2. Prisegti sveikatos pažymos kopiją (jeigu reikia).
  3. Užpildyti priedą dėl duomenų tvarkymo 
  4. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą ar paramą ir nori, kad būtų pritaikytos nuolaidos, prisekite tai įrodantį dokumentą
  5. Dokumentus atsiųsti el. paštu: nvmoksleiviunamai@gmail.com 

 

S U T A R T I S
Parsisiųsti MS WORD formatu

 

KLIENTO INFORMAVIMAS APIE JO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ, KLIENTO SUTIKIMAS SU ŠIŲ DUOMENŲ TVARKYMU

Parsisiųsti MS WORD formatu

 

 

 

 

 

 

 

To Top