IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

“ANT VAIKYSTĖS SPARNŲ”

2017 m.

PRIORITETAI:
– vaiko sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas;
– Vaiko amžių ir jo psichofizinį išsivystymo lygį atitinkantis sveikatos saugojimas, stiprinimas;
– vaiko kultūrinių, etninių, socialinių-pažintinių poreikių tenkinimas kasdieninėje veikloje.
– vaiko ir pedagogo kūrybiškumas;
– atsakingumas bei ikimokyklinio ugdymo turinio planavimo tobulinimas;
– atvira, savarankiška ir atsakinga mokykla;

 

TIKSLAI:
Sukurti patrauklią, atvirą ugdymo instituciją, gebančią teikti šiuolaikišką, kokybišką, tautos kultūros vertybėmis grindžiamą ugdymą.

 

To Top