NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) KREPŠELIS

Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namų būrelius lankantis vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu visus mokslo metus. Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa.   NVŠ krepšelis skiriamas einamiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. NVŠ […]

Plačiau

Ieškome švietimo ateities lyderio – vadovo Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namams!

Padalinys / Įstaiga: Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai Skelbimo įvadas: Ieškome švietimo ateities lyderio – vadovo Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namams! Daugiau informacijos apie įstaigą galite rasti: https://www.nvkurybosnamai.lt/  Pareigybė: Direktorius Pareigų statusas: Darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį Darbo aprašymas: Direktorius, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias pagrindines funkcijas: vadovauja Įstaigos strateginio plano ir […]

Plačiau

STOVYKLA VASARA 2022

  I PAMAINOS PROGRAMA   VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMŲ VASAROS STOVYKLOS TAISYKLĖS   MOKINIO TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTARTIS/SUTIKIMAS DALYVAUTI VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLOJE „VASARA 2022“   KLIENTO INFORMAVIMAS APIE JO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ, KLIENTO SUTIKIMAS SU ŠIŲ DUOMENŲ TVARKYMU

Plačiau

DĖMESIO!

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASITARIMO PROTOKOLAS     

Plačiau

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais: tel. nr. 8 […]

Plačiau
To Top