KONKURSAS „VELYKŲ MARGUTIS“

VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMŲ KONKURSO „VELYKŲ MARGUTIS“ NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus Naujosios Vilnios  moksleivių kūrybos namų (toliau – Namų) konkurso ,,Velykų margutis“ tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo eigą, dalyvių apdovanojimą.

1.2. Konkurso organizatorius-Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai, J. Kupalos g. 8, LT-11106. Vilnius, www.nvkurybosnamai.lt, tel. (8 5) 267 3692, dailės mokytojas Stanislavas Šafranovičius.

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Skatinti vaikų ir jaunimo norą domėtis Šv. Velykų švente ir puoselėti jos tradicijas.

2.2. Atskleisti įvairaus amžiaus dalyvių kūrybinius ir meninius gebėjimus.

2.3. Bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi.

3. KONKURSO DALYVIAI

3.1. Konkurse „Velykų margutis“, skirtame Šv. Velykų šventei, gali dalyvauti Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namų bendruomenės nariai (ugdytiniai, mokytojai ir tėveliai).

3.2. Išskiriamos keturios  kategorijos: I grupė – ugdytiniai, II grupė – šeimos, III grupė – būrelio grupės darbai ( ugdytiniai ir pedagogas), IV– darbuotojai ir bendruomenė.

4. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

4.1. Dalyviai siunčia savo išmarginto, dekoruoto kiaušinio nuotrauką nuo 2019 m. balandžio 18 d. iki balandžio 30 d. el. paštu rastine@vnvmkn.vilnius.lm.lt ir nurodo autoriaus vardą, pavardę ir grupę.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Pateiktus konkurso dalyvių darbus vertins komisija. Konkursą laimės daugiausiai komisijos balų surinkę darbai.

5.2. Konkurse „Velykų margutis“ skiriamos trys nominacijos kiekvienai  grupei: tautiškiausias margutis, meniškiausias margutis bei spalvingiausias margutis.

5.3. Konkurso dalyviai ir laimėtojai bus apdovanoti Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namų renginyje  2019 m. gegužės 8 d. 15.00 val. Konkurso rezultatai, informacija apie renginį bei nuotraukos bus skelbiami Namų internetinėje erdvėje.

________________________

To Top