• lisudiesdainu
  • lisudiesdainu2
  • lisudiesdainu3

LIAUDIES DAINŲ

Programos pagrindas – solinis bei ansambliais dainavimas, efektyviai plečiantis gebėjimus girdėti, intonuoti, suvokti muzikos kalbą, kurti. Dainavimas padeda ugdyti estetinius jausmus, muzikinį skonį, vaikų kritinį mąstymą – gebėjimą interpretuoti ir vertinti. Programa įgalina atskleisti savo, kaip estrados vokalisto sugebėjimus, išmokti realiai vertinti savo galimybes, ugdyti pasitikėjimą savo muzikiniais gebėjimais, pasirengti koncertams, susipažinti su Lietuvos ir rusų liaudies muzika, tobulinti savo sceninę laikyseną, išmokti naudotis įgarsinimo technika. TIKSLAS : Lavinti moksleivių solinio ir ansamblinio dainavimo įgūdžius, įvaldyti teisingo ir gražaus dainavimo techniką. UŽDAVINIAI: Formuoti dainavimo (kvėpavimo, dikcijos, artikuliacijos) įgūdžius atsižvelgiant į individualias vaiko balso savybes; lavinti muzikinės klausos, atminties, stiliaus jausmą, muzikavimo ir kūrybos gebėjimus; formuoti atlikimo įgūdžius (sceninį laisvumą, stovėseną, judesį, žvilgsnį); ugdyti bendruosius gebėjimus (bendradarbiauti, repetuoti, pateikti) reikalingus kūrybiniams rezultatams pristatyti (bendraamžiams, tėvams, bendruomenei ir pan.) bei sceninę kultūrą.

VADOVĖ – TATJANA KRAVČENKO

DARBO LAIKAS

I,II,III. 14.00-15.35
15.40-17.15

To Top