Įvairūs būreliai naudingi dėl daugelio priežasčių:  sporto būreliai palaiko ir skatina vaiko fizinę brandą – koreguoja laikyseną, ugdo kūno koordinaciją, stiprina raumenis ir gali turėti teigiamos įtakos vaiko imuninei sistemai; dailės, keramikos, teatro, techniniai būreliai lavina ir ugdo suvokimą, mąstymą, dėmesingumą, atmintį, smulkiąją motoriką, kalbinius sugebėjimus .

 

Visi būreliai lavina vaiko socialinius įgūdžius, nes moko drausmės, paklusti grupės taisyklėms, suaugusio žmogaus reikalavimams, bendradarbiauti su bendraamžiais ir pan. Tokia papildoma veikla dažnai turi teigiamos įtakos vaiko psichologinei savijautai, nes stiprina pasitikėjimą savimi, veikia nuotaiką, leidžia save išbandyti įvairiose srityse ir pan. Ir, be abejo, gali veikti vaiko dvasinį pasaulį: prisidėti prie vaiko vertybių formavimo.

To Top